EEES Doktoretza eta plan zaharrak

>EEES Doktoretza eta plan zaharrak
EEES Doktoretza eta plan zaharrak2022-03-31T10:28:38+02:00

Trebakuntzarik osoena

Doktoretzen irakaskuntzaren xedea ikerketa tekniketantrebakuntza aurreratua ematea da; ikastaro, seminario, edo ikerketa trebakuntzara zuzendutako jardueretan. Jarduera horien barna, ikerketa lanbatean oinarrituta, doktoretza tesiaren sorkuntza eta aurkezpena egongo dira. Irakaskuntza hauek gaindituz gero Doktore titulu ofiziala lortuko da.

EEEStara egokitutako Ikasketa Plana

Espainiar unibertsitate sistema Europako Goi Hezkuntza Eremuan barneratzeak unibertsitatean estrukturaren aldaketa sakona eragin du. UNED 2006/2007 ikasturtetik hasi zen Graduondoko Programa Ofizial batzuk eskaintzen (56/2005 RD arautuak) master eta doktoretza tituluak lortzekobideratuak. Gaur egun, doktoretza programak eta master ugari ari da eskaintzen UNED. (1393/2007 RD arautua).

Doktoretza programa hauetara heldu nahi duten ikasleek sartzeko eskatutako baldintzak bete beharko dituzte. Programa horiek trebakuntzarako eta ikerkuntzarako aldi antolatuak dituzte.

Desagertzera doan ikasketako plan zaharra

Doktoretza programa hauek, RD 778/1998 arautuak, desagertzeko zorian daude,nahiz eta aurreko legislazioaren arabera hasitako ikasleei ematen zaien.

2009/2010 ikasturtean ez dira onartuko, eta ezinezkoa izango zaio izena ematea ikasleberriari.

Doktoretza Tesia

Doktoretzen irakaskuntzaren xedea, dagokion ikasketa planaren eta arau arautzailearen independentziaz, ikerketa tekniketan trebakuntza aurreratua ematea da; ikastaro, seminario, edo ikerketa trebakuntzara zuzendutako jardueretan. Jarduera horien barna, doktoretza tesiaren sorkuntza eta aurkezpena egongo dira.

Ikerketa lanetan oinarritu beharko da lan original hau doktoregaiak aukeratzen duen gaian.