Eginkizuna, ikuspegia eta baloreak

>Eginkizuna, ikuspegia eta baloreak
Eginkizuna, ikuspegia eta baloreak2022-02-06T18:42:13+01:00
Exterior nevado Edificio de la UNED de Vitoria

Gure eginkizuna

Gure inguruko pertsona guztiek, ikaskuntza erdipresentzialaren eta urrutikoaren bidez, interes sozial handiagoko garapen profesionalerako zein kulturalerako eta goi-mailako hezkuntzarako sarbide malgua izatea.

Horretarako,hurrengo alderdiak barneratzen ditugu:

  • Egoitza Nagusiko ildo metodologikoak
  • Ikastetxe Elkartuko Zuzendaritza-Batzordearen hezkuntza estrategiak
  • Gizartearen ekimen eta eskaerak
  • Aurrerapen europearrak kalitate etateknologian
  • UHUNko Zentroen formakuntza eskaintzak.

“Kalitatea, konpromiso soziala eta konfidantzadira gure oinarrizko baloreak”

Ikuspegia

Erreferente bat izatea irakaskuntzarenberrikuntzan, azken teknologiaren erabileraren bidez et online hezkuntzarenbidez.

Unibertsitate moderno bat izatea kudeaketan,sozialki arduratsua eta aurrera egiten dueña kotu-ematean, gero eta lankidetzaestuagoa duena erakunde publikoekin, sektore produktiboekin, kulturakosortzaile esparru ezberdinekin eta baztertuen eta ahulenen talde sozialekin.

Etengabe hazten doan unibertsitate komunitate batizatea eta aurrera doana, multinazionala, bere ezberdintasun bat izan dadilabalorea ematea gizarteari, hiritarren etengabeko formakuntzaren bitartez eta geldialdirik gabekoikasleen ikaskuntzaz, irakasleen ikerkuntzaz eta gizartearen ezagutzaren zabalkundeagarapen formula legez.

Erakunde sentikorra izatea osatzen dutenpertsonen ongizatearekin eta posible egiten dutenekin, kudeaketaparte-hartzailea sustatuz, motibatzailea, taldean eta atsegingarria etaesfortzua eta ongi egitea errekonozitzen dueña.

Baloreak

Gizarteari eskaintzeko bokazioa, etengabeaUHUNren historia guztiaren zehar, hiru baloreetan dago oinarritua: Kalitatea,Konpromiso soziala, eta Konfidantza.

Hiru balore hauek osatzen dute antolaketarenoinarri nagusia eta kudeaketa ereduaren ardatza.

UHUNren konpromiso soziala da bere balorediferentziala eta bere hezkuntza ekimenean zuzunki adierazten da: baliabidepublikoen zein pribatuen kudeaketa eraginkor bat lortuz, lurraldeartekogarapenean inbertituz eta esparru sozial, kultural eta ingurugirokoan langarrantzitsua eginez.

Azkenik, eta ez horregatik garrantzi gutxiagokoa,kalitatea, UHUNko giza taldean oinarritua eta berrikuntzan. Izan ere,ikasleekiko harremanaren ardatza eta gizartearekiko harremanean ere ardatza da.