2018 URTEKO ETA 2018AN EROSITAKO 30 EGUNEKO GARRAIO ABONUAREN LAGUNTZA SOZIALA

>>2018 URTEKO ETA 2018AN EROSITAKO 30 EGUNEKO GARRAIO ABONUAREN LAGUNTZA SOZIALA
Gizarte Gaietako Sailak ireki du 2018 urteko urteko garraio abonuaren deialdia eta 2018an erositako 30 eguneko abonuak

UNEDeko Errektoretzak (irailaren 8ko 1239/2011 Errege Dekretua, irailaren 8koa, BOE, irailaren 22koa), honako hau erabaki du: garraio laguntza sozialak ematea, indarrean dagoen Gizarte Ekintza Planean jasotzen diren oinarriekin bat etorriz, eta Unibertsitatearen web orrian argitaratuta dagoen eta indarrean dagoen Gizarte Ekintza Planean jasotzen diren oinarriekin bat etorriz (irailaren 8ko 1239/2011 Errege Dekretua, irailaren 8koa).

Eskaerak UNEDeko Egoitza Elektronikoaren bidez aurkeztuko dira, Laguntzaren oinarri partikularretan ezarritako epean, 2019ko urtarrilaren 9tik 23ra.

Ebazpen honen aurka, administrazio-bidea amaitzen duen, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez daiteke, hilabeteko epean, unibertsitateko Errektoreordetzan, edo administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Madrilgo Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salan, bi hilabeteko epean, ebazpen hau jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

ESKAERA AURKEZTU

2019-01-19T11:21:05+01:00

Iruzkina idaztea