Retos Colaboración Proiektuarentzat bi kontraturen deialdia: «Sistema Eficiente de Generación de Energía Limpia “HYCOGEN”»

>>Retos Colaboración Proiektuarentzat bi kontraturen deialdia: «Sistema Eficiente de Generación de Energía Limpia “HYCOGEN”»

Lanaldi osoko bi kontraturen deialdia aurkezten da, HYCOGEN proiektuaren esparruan ikerketa lanak egiteko.

1. DEIALDIAREN XEDEA

Lehen aipatutako proiektuarekin lotutako bi ikertzaile-kontratu deitu dira, eta horien zeregina da elektrosprayaren erabileran oinarritutako erregai polimerikoen pilen elektrodoak fabrikatzeko metodo berriak garatzen, puntuan jartzen eta ebaluatzen laguntzea:

– 1. Kontratua: injektore esferikoak erabiltzea

– 2. Kontratua: hari metalikoko injektoreak erabiltzea

2. HARTZAILEAK

Zientzia fisiko edo kimikoetan doktorea edo ingeniari doktorea. Esperimentazio esperientzia esperimentala behar da elektrospray eta erregai-pilen esparruan, baita fluido erreaktiboen fluxuak ere, batez ere gas eta funtzio anitzeko fasean.

3. HAUTAGAIEN BETEKIZUNAK

3.1.- Eskaera aurkezteko unean, hautagaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Espainiako nazionalitatea izatea, edo bizilekua eta lana Espainian izatea.

B) Dagokion titulazioa edukitzea.

C) Ezagutzen inguruko ezagutzak izatea.

3.2.- Atzerrian lortutako titulazioak Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak homologatuta egon beharko dira.

4. LAGUNTZAK HARTZEKO BALDINTZAK

4.1.- Proiektuko ikerketa-taldeko hautagaiak hautatutako hautagaien eta UNEDen lan-kontratuen bidez sartuko dira, Langileen Estatutuan eta erregelamenduzko xedapenetan ezarritakoaren arabera.

4.2.- Kontratu bakoitzaren iraupena urtarriletik 2019ko martxoaren 31 arte izango da.

4.3.- Lanlekua izango da UNEDeko Zientzien Fakultatea, Senda del Rey kalea, 9,28040, Madril.

4.4.- Hautatutako hautagaiak urtarrilean egin beharko dira, lan-kontratua formalizatu ondoren. Epe hori ez betetzea laguntzari uko egiten zaiola ulertuko da, eta, beraz, deialdi honetatik erator daitekeen edozein eskubide galduko da.

4.5.- Deialdi honen babesean sinatutako ikerketa-kontratu bakoitzak honako zuzkidura ekonomiko hau izango du, Gizarte Segurantzaren kuota patronala barne: 7876,8 €.

Ondorioz, kontratatuak jasoko duen ordainsari gordina aurreko lerrokadan aipatutako zenbatekoa kentzetik ateratzen dena izango da, Gizarte Segurantzaren kuotan dagokion kopurua. Hortik ateratzen den kopurutik, aldi berean, karga fiskal eta Gizarte Segurantzako karga guztiak kenduko dira, indarrean dagoen legeriaren arabera kontratatutako langilearen kontura.

4.6.- Deialdi honen babespean egiten den kontratuaren ondorioz egiten diren zerbitzuak ez dira inola ere emango, eta horrek iraupen mugagabea izango du, eta ez du inolako konpromisorik eragingo UNEDeko plantillara sartzeko.

5. ESKABIDEAK FORMALIZATZEA

5.1.- Eskabide-inprimakiak deialdi honen eranskin gisa argitaratzen dira, eta agiri hauekin batera aurkeztu beharko dira:

5.1.1. NANaren, AIZaren edo indarrean dagoen pasaportearen fotokopia.

5.1.2. Ziurtagiri akademiko ofizialaren fotokopia. Ziurtagiri horretan, deialdiaren datarekin lortu nahi den ziurtagiri akademikoaren fotokopia.

5.1.3. Eskatzailearen curriculum vitaea, prestakuntza eta lan esperientziari bereziki.

5.2.- Eskabideak aurkezteko epea 10 lanegun izango da, bizikletan argitaratzen denetik aurrera.

5.3.- Ikerketen Errektoreordetzari zuzendutako eskabideak UNEDeko Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira edo, bestela, https:// rec.redsara.es/erregistroa/action/are/acceso.do.

6. ESKABIDEAK EBALUATZEA ETA HAUTATZEA

6.1.- Eskabideen ebaluazioa Batzorde batek egingo du, eta honako hauek osatuko dute: ikerketa eta Nazioartekotze arloko errektoreordea, edo, hala badagokio, hark eskuordetzen duen pertsona, kontratatutakoa, edo, hala badagokio, UNEDen edo hark eskuordetzen duen pertsonaren ikerketa eta transferentzia arloko ikertzaile nagusia, bai eta hark eskuordetzen duen pertsona ere.

6.2.- Batzordeak hautatuko ditu hautagaiak, irizpide hauen arabera:

6.2.1. Hautagaiaren curriculum vitaea. Honela baloratuko da:

Lizentziaturako/graduko edo ingeniaritzako espediente akademikoaren batez besteko nota, eta master/doktoregoko ikasketetan. % 15

Doktorego aurreko eta ondoko sariak eta bekak: % 5

Ikerketa gaiarekin lotutako argitalpenak: % 20

Ikerketa proiektuetan parte hartzea: % 40

Gaitasun maila atzerriko hizkuntzetan: % 5

Egonaldiak atzerrian: % 15

Beharrezkoa izanez gero, banakako elkarrizketak egingo dira.

7. BALIABIDEAK

  • Deialdi honetatik eratortzen diren administrazio-egintzen aurka interesdunek errekurtsoa jarri ahal izango dute, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legean aurreikusitako kasuetan eta moduetan.

2019-01-07T12:02:56+01:00

Iruzkina idaztea