Zuzendaritza Batzordea

>Zuzendaritza Batzordea
Zuzendaritza Batzordea2022-09-22T17:39:44+02:00
Personas en el pasillo del Edificio de la UNED Vitoria
Ikastetxe elkartuko zuzendaria
D. RUBÉN GONZÁLEZ-BENGOA OLIVERO jauna
Ikastetxe elkartuko idazkari akademikoa
D. ASIER AZKARRAGA AGUIRRE jauna
Sail bakoitzeko koordinatzaileak
D. RAMÓN BARRIO DÍEZ-CABALLERO jauna
25 eta 45 urtez gorako Ikastarorako Sarbidearen koordinatzailea eta baita Ikastetxe Elkartuko Zientzia eta Ingeniaritza Fakultateetakoa.
Dª. Mª del CARMEN RODRÍGUEZ MARCOS anderea
Ikastetxe Elkartuko Geografia eta Historia, Filologiak, Psikologia, Hezkuntza eta Filosofia Fakultateetako koordinatzailea.
IGNACIO CEPEDA CRESPO jauna
Ikastetxe Elkartuko Ekonomia eta Enpresa Zientziak, Soziologia eta Politika Zientziak, eta Zuzenbideko koordinatzailea.
JOSÉ MIGUEL GIL-GARCÍA LEIVA jauna
Ikastetxe Elkartuko Teknologiako koordinatzailea

Sail bakoitzeko koordinatzaileak irakasle tutoreak dira, horiek lankide zein Fakultate eta Karrera ezberdinetako ikasleen jakin nahiak eta ekimenak eta programa ezberdinak, bultza eta zuzen ditzakete. Hori guztia, harreman zuzen eta Ikastetxeko Zuzendaritzarekin koordinatua dela medio, Ikastetxeko kontseiluko partaide direla.

Horrez gain, harreman zuzena dute beren eskuduntzako karreretan ikasten ari diren ikasleekin, eta horien zalantza eta iradokizunak egokien deritzoten instantzian argituko dituzte, beti ere, Ikastetxeko Organigramaren barruan.

Aipatu koordinatzaileak, ikasturte hasieran, karrera bakoitzeko eta dagokien Plan orokorrez informazioa eta orientazioa emateaz arduratuko dira.